Start

SSIS är en gymnasieskola i Kista, ett av världens ledande IT-områden. Här finns vi för att ha nära till spännande samarbetspartners.

Vi bedriver utbildning baserad på Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik, och Teknikvetenskap. Vi är en av Stockholms stads främsta skolor inom IT-pedagogik och vidareutvecklar samarbeten mellan skola, näringsliv och universitet.

Våra partners ger oss möjlighet till en mängd olika studiebesök, föreläsningar, workshops och projekt med insyn i den otroliga bredd av yrken som finns inom Teknik- och IT-branschen. Utbildningarna är utformad i samråd med våra partners för att förse dig med de kompetenser som behövs för ett studie- och yrkesliv inom en global och föränderlig bransch.

Aktuellt

Start

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

Information

Start

Varmt välkommen till ett nytt läsår på SSIS

SSIS välkomnar nya och gamla till ett nytt läsår.

Vi startar upp ett nytt arbetsår med hopp om det kommer bli mer likt en normal vardag än vad vi hade i slutet av förra läsåret, med anledning av Covid19.

Klicka här för att läsa mer om hur verksamheten kommer se ut.

Nyheter

Start

Ingress: 
SSIS är en gymnasieskola i Kista, ett av världens ledande IT-områden. Här finns vi för att ha nära till spännande samarbetspartners.