Välkommen till SSIS :-)

En gymnasieutbildning i världsklass som bedrivs i samverkan med strategiskt utvalda globala företag samt KTH och Stockholms universitet – eleverna utvecklar ett entreprenöriellt perspektiv på lärande och är vid avslutad gymnasiegång väl rustade inför vidare studier på universitet och högskola.

SSIS erbjuder motiverade elever från hela storstockholm en banbrytande gymnasieutbildning. Utbildningen ska förbereda eleverna för studier på tekniska utbildningar och rusta dem för anställningar på högteknologiska företag i området. Som ett led i detta så arrangeras utbildningen i samarbete med utvalda partners från näringslivet:

I undervisningen finns kontinuerlig expertnärvaro från näringslivet, vetenskapligt förankrad pedagogik, arbetsplatsbesök och verklighetsanknutna projekt i samverkan med näringslivet. SSIS är en kommunal gymnasieskola med fokus på vetenskap, entreprenörskap och innovation.

Aktuellt

Välkommen till SSIS :-)

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Virtual Reality

This morning SSIS was visited by the US embassy, who brought a group of scientists who work with Virtual Reality in different fields. First a breakfast meeting with teachers and staff, as well as representatives from our partners IBM and DSV, then our students in all classes got to meet, listen, ask questions, and try. Quite an amazing day, with a lot of inspiration both for the students, researchers and us teachers! Some of the tips that our students recieved: "Fail a lot. Do hard stuff and trip." "Question everything." "Don't be afraid to talk to strangers." "Step outside your comfort zone."
Guests: Adam Horowitz (MIT), Sergei Gepshtein (Salk Institute), Katy Newton (Stanford's D.School), Nick Fortungo (Playmatics), Jackie Chia Hsun Lee (Science VR), Alexander Porter (Scatter NYC), Mark Cameron (U.S. Embassy) and Ahmed Abdirahman (U.S. Embassy)

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

CSN info

Första utbetalningen för höstterminen 2017 är den 29 september. För Åk1 beror den första utbetalningen av studiebidraget av när man fyller 16år. Det första studiebidraget får man tidigast kvartalet efter att du har fyllt 16 ården. De som fyller 16 år under juli-december får sin utbetalning enligt följande:

  • Fyller 16år Juli-Sept får utbetalning i Okt
  • Fyller 16år Okt-Dec får utbetalning i Dec

Fram till första utbetalningen från CSN får den studerande vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan. Läs mer på CSN.se

Information

Välkommen till SSIS :-)

Kvitto på frånvaroanmälan

Vid alla frånvaroanmälan så skickas det ut en notifiering. Detta ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro. Anledning är att undvika en möjlighet till missbruk av telefoni- eller webbtjänsten av elever samt att säkerställa att vårdnadshavare har kännedom om alla frånvaro.

SSIS utökar

till skolstart 2017. Nu har vi följande:

  • TE Informations- och medieteknik (64 platser)
  • TE Teknikvetenskap (64 platser)

Film om SSIS

Att utbilda innovatörer - se filmen om SSIS som Pedagog Stockholm har gjort. Här får du möta elever och personal som beskriver sitt engagemang. Du får höra och se hur SSIS jobbar med näringsliv och IT-pedagogik för att skapa en skola som ger för framtiden.

Att utbilda innovatörer

SSIS webbplatser

Nyheter

Välkommen till SSIS :-)