Välkommen till SSIS :-)

SSIS är en gymnasieskola i Kista, ett av världens ledande IT-områden. Här finns vi för att ha nära till spännande samarbetspartners.

Vi bedriver utbildning baserad på Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik, och Teknikvetenskap. Vi är en av Stockholms stads främsta skolor inom IT-pedagogik och vidareutvecklar samarbeten mellan skola, näringsliv och universitet.

Våra partners ger oss möjlighet till en mängd olika studiebesök, föreläsningar, workshops och projekt med insyn i den otroliga bredd av yrken som finns inom Teknik- och IT-branschen. Utbildningarna är utformad i samråd med våra partners för att förse dig med de kompetenser som behövs för ett studie- och yrkesliv inom en global och föränderlig bransch.

Aktuellt

Välkommen till SSIS :-)

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Virtual Reality

This morning SSIS was visited by the US embassy, who brought a group of scientists who work with Virtual Reality in different fields. First a breakfast meeting with teachers and staff, as well as representatives from our partners IBM and DSV, then our students in all classes got to meet, listen, ask questions, and try. Quite an amazing day, with a lot of inspiration both for the students, researchers and us teachers! Some of the tips that our students recieved: "Fail a lot. Do hard stuff and trip." "Question everything." "Don't be afraid to talk to strangers." "Step outside your comfort zone."
Guests: Adam Horowitz (MIT), Sergei Gepshtein (Salk Institute), Katy Newton (Stanford's D.School), Nick Fortungo (Playmatics), Jackie Chia Hsun Lee (Science VR), Alexander Porter (Scatter NYC), Mark Cameron (U.S. Embassy) and Ahmed Abdirahman (U.S. Embassy)

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

CSN info

Första utbetalningen för höstterminen 2017 är den 29 september. För Åk1 beror den första utbetalningen av studiebidraget av när man fyller 16år. Det första studiebidraget får man tidigast kvartalet efter att du har fyllt 16 ården. De som fyller 16 år under juli-december får sin utbetalning enligt följande:

  • Fyller 16år Juli-Sept får utbetalning i Okt
  • Fyller 16år Okt-Dec får utbetalning i Dec

Fram till första utbetalningen från CSN får den studerande vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan. Läs mer på CSN.se

Information

Välkommen till SSIS :-)

Skolstart 2018

Välkomna.

Åk 1 börjar onsdag den 15 augusti kl. 9.00. OBS viktigt att man kommer på uppropet eller meddelar frånvaro till skolan annars går platsen vidare till annan elev i reservlistan.

Åk 2 & 3 börjar fredag den 17 augusti kl. 9.00

Student 2018

Torsdag 7/6

  • För familj och bekanta gäller att det är studentutspring för åk3 torsdag den 7/6 kl. 12.30. Utspringet sker ut från port 6C, Borgarfjordsgatan. Vi spärrar av en del så eleverna får plats att springa ut.
  • För eleverna gäller att skoldagen börjar redan kl. 8.00. Sedan har vi gemensamma aktiviteter fram till utspring.

Respektera allas trivsel och glädje genom att inte spruta bubbel över studenterna (alla vill inte det :-). Parkering finns på kringliggande gator men dessa är fylls snabbt på så var ute i mycket god tid. SSIS kommer ha personal på plats så fråga gärna om ni undrar något.

Kvitto på frånvaroanmälan

Vid alla frånvaroanmälan så skickas det ut en notifiering. Detta ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro. Anledning är att undvika en möjlighet till missbruk av telefoni- eller webbtjänsten av elever samt att säkerställa att vårdnadshavare har kännedom om alla frånvaro.

SSIS utökar

till skolstart 2017. Nu har vi följande:

  • TE Informations- och medieteknik (64 platser)
  • TE Teknikvetenskap (64 platser)

Film om SSIS

Att utbilda innovatörer - se filmen om SSIS som Pedagog Stockholm har gjort. Här får du möta elever och personal som beskriver sitt engagemang. Du får höra och se hur SSIS jobbar med näringsliv och IT-pedagogik för att skapa en skola som ger för framtiden.

Att utbilda innovatörer

SSIS webbplatser

Nyheter

Välkommen till SSIS :-)