Välkommen till SSIS :-)

SSIS är en gymnasieskola i Kista, ett av världens ledande IT-områden. Här finns vi för att ha nära till spännande samarbetspartners.

Vi bedriver utbildning baserad på Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik, och Teknikvetenskap. Vi är en av Stockholms stads främsta skolor inom IT-pedagogik och vidareutvecklar samarbeten mellan skola, näringsliv och universitet.

Våra partners ger oss möjlighet till en mängd olika studiebesök, föreläsningar, workshops och projekt med insyn i den otroliga bredd av yrken som finns inom Teknik- och IT-branschen. Utbildningarna är utformad i samråd med våra partners för att förse dig med de kompetenser som behövs för ett studie- och yrkesliv inom en global och föränderlig bransch.

Aktuellt

Välkommen till SSIS :-)

Avslutning åk 1&2

sker onsdag den 5/6, startar kl. 9.00 och avslutas med gemensam lunch tillsammans med skolans personal.

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

Information

Välkommen till SSIS :-)

Student 2019

  • För familj och bekanta gäller att det är studentutspring för åk3 tisdag den 4/6 kl. 12.15. Utspringet sker ut från port 6C, Borgarfjordsgatan. Vi spärrar av en del så eleverna får plats att springa ut.
  • För eleverna gäller att skoldagen börjar redan kl. 8.00. Sedan har vi gemensamma aktiviteter fram till utspring.

Respektera allas trivsel och glädje genom att inte spruta bubbel över studenterna (alla vill inte det :-). Parkering finns på kringliggande gator men dessa är fylls snabbt på så var ute i mycket god tid. I år ärdet extra svårt med parkering då det pga byggavspärningar är färre parkeringsmöjligheter än vanligt. SSIS kommer ha personal på plats så fråga gärna om ni undrar något.

Film om SSIS

Att utbilda innovatörer - se filmen om SSIS som Pedagog Stockholm har gjort. Här får du möta elever och personal som beskriver sitt engagemang. Du får höra och se hur SSIS jobbar med näringsliv och IT-pedagogik för att skapa en skola som ger för framtiden.

Att utbilda innovatörer

Nyheter

Välkommen till SSIS :-)