Till innehåll på sidan

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till den som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur.

Stockholm Science & Innovation School (SSIS) är en unik skola som sätter en standard för hur en skola samverkar med företag, universitet och forskning. Skolan erbjuder dig som är motiverad och har hög ambition en banbrytande gymnasieskola som bedrivs i nära samarbete med globala företag som IBM, Ericsson, Microsoft, Intel och TATA Consultancy Services samt Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. Tillsammans med företagen har vi fokus på entreprenörskap, ledarskap, programmering, kommunikation och inspiration.

IBMs logotyp
Ericssons logotyp
TATA Consultancy Services logotyp
Intels logotyp
Microsofts logotyp
KTHs logotyp
Stockholms universitets logotyp
Duggas logotyp

 

SSIS riktar sig till dig som vill studera i en nyskapad kreativ miljö med innovativa lösningar, där samverkan med arbetsliv och högskola bidrar till att göra dig konkurrenskraftig i ett framtida globalt studie- och arbetsliv.

Utbildningen fokuserar på människors, både kvinnors och mäns, möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Teknikutveckling sker i arbetsformer som kännetecknas av kreativitet och samverkan. Utbildningen är därför inriktad mot sådana arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I utbildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser detta gäller inte minst miljöfrågor, som har en central roll i utbildningen. 

Förmågan att se samband mellan teori och tekniska lösningar utvecklas också i utbildningen genom det experimentella arbetet. I detta utvecklas förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt samt att tolka och redovisa resultat.

Inriktning Informations- och medieteknik

Teknikprogrammets inriktning informations- och medieteknik vänder sig till dig som vill att arbeta med datorer och är intresserad av digital kommunikation. Inriktningen fokuserar på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig programmering och att göra en modern webbsida som är dynamisk och interaktiv och får även lära dig hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet. Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.   

Öppna poängplan för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik

Programfördjupning (400 poäng)

  • Gränssnittsdesign (100)
  • Entreprenörskap (100)
  • Engelska 7 (100)
  • Ledarskap och organisation (100)

Inriktning Teknikvetenskap

Teknikprogrammets inriktning teknikvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av både teknik, matematik och fysik och vill koppla samman dessa ämnen. Inriktningen teknikvetenskap omfattar kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Din förmåga till analys, din kreativitet och förmåga att lösa problem och ta initiativ kommer att utvecklas. Du genomför experiment från planerandet fram till tolkningen av resultatet och du tränar dig i att förstå hela utvecklingsprocessen från idé till den färdiga produkten. Du lär dig använda program och metoder som används mycket inom teknisk konstruktion. Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom IT och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

Öppna poängplan för Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap

Programfördjupning (400 poäng)

  • Programmering 1 (100)
  • Elektronik och mikrodatorteknik (100)
  • Konstruktion 1 (100)
  • Ledarskap och organisation (100)
Dela: