Studie- och yrkesvägledning

Antal: 6

 • Modersmål

  Elev som har goda kunskaper i ditt modersmål (annat än svenska) kan få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse

 • Teknikprogrammet

  Teknikprogrammet vänder sig till den som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur. Dessutom syftar programmet även till att ge en gru

 • Sommarskola 2019

  Berättigade att söka är SSIS elever i åk 1 och 2:
  - elever som har F i en kurs eller riskerar F i en kurs
  - elever som saknar en kurs p.g.a. skolbyte eller dylikt

  Kategorier: