Digitalt

Antal: 2

  • Teknikprogrammet

    Teknikprogrammet vänder sig till den som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur. Dessutom syftar programmet även till att ge en gru

  • För elever

    Information till elever och vårdnadshavare. Här hittar du blanketter för bland annat ledighet, information kring skolhälsa, studievägledning, ordningsregler och en hel del annat som rör SSIS