Till innehåll på sidan

Digitalt

Antal: 3

  • Person använder telefonbaserad VR.

    Teknikprogrammet

    Teknikprogrammet vänder sig till den som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur.