Student 2020 information utspring

Antal: 1

  • Student 2020

    Denna student blir speciell men vi strävar efter att den även detta år ska präglas av glädje och gemenskap. Studenten sker torsdag den 4/6 individuellt, olika tid, per klass enligt schema nedan. OBS att inga familj/vänner tillåts närvara.

    Studentschema 2020: