Till innehåll på sidan

Språk

Antal: 1

  • Modersmål

    Elever som har goda kunskaper i sitt modersmål (annat än svenska) kan få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse.