eht corona covid hälsa

Antal: 1

  • Information med anledning av coronavirus (uppd. 30/4-20)

    Skolan följer noga utveckling och rekommendationer kring Coronaviruset (covid-19). För närvarande sker undervisning på distans enligt direktiv från Stockholms stad och Folkhälsomyndigheten.

    I dagsläget är bedömningen att stadens verksamheter, så även SSIS, ska fortsätta sin verksamhet i vanlig omfattning men via undervisning på distans.