Sprängningsarbeten vid NOD-huset

Från och med torsdag 22/3 kommer det att utföras sprängningarbeten bredvid NOD-huset. SSIS har samtalat med ansvariga på buggarbetsplatsen och fått försäkringar om att detta kommer att vara säkert för SSIS och våra elever. Sprängbasen lyfter upp några viktiga punkter som vi alla måste vara uppmärksamma på och följa.

  • Respektera ALLTID direktiv från personal med ”VAKT” på västen, de kommer att stå på alla plaser runt sprängningsområdet och stoppa all trafik (fordon, cykel gångare mfl).
  • Vilka signaler som gäller, korta signaler är innan sprängning och långa signaler (fara bedöms som över) när sprängning är avklarad.
  • Skjuttiderna som gäller är bara de man får och kommer att använda samt att man har 10 minuter på sig att spränga från den angivna skjuttiden.
  • De har fått tillstånd för skjuttiderna kl. 10,12 och 14. Vi har planerat att nyttja kl 10.00-10.10 och 14.00-14.10. Kan vara så att man även nyttjar tiden kl. 12 på fredagar.
  • Det beräknas hålla på i ca 2 veckor men kan utökas beroende på bergtyp och andra yttre faktorer.

Finns det ytterligare frågor så kontakta oss på skolan epost: ssis@stockholm.se

Så vad är det man bygger för, ett bostadshus med ca 270 bostäder och inflytt 2020.

Vänliga hälsningar
Stockholm Science & Innovation School

Dela: