Till innehåll på sidan

Sommarskola 2021

Om du som elev på SSIS i åk 1 och 2 som har F i en kurs eller riskerar F i en kurs kan du anmäla dig till sommarskolan.

Betygssättning efter en kurs på sommarskolan sker genom prövning där alla delar av kunskapskraven/centrala innehållet prövas.

Berättigade att söka är elever på SSIS i åk 1 och 2 som har F i en kurs eller riskerar F i en kurs.

Tidpunkt: Start tisdag den 15 juni och avslut den 9 juli.

Lektionstid: Varje vardag á 120 min per kurs. 08:00 - 16:00. (Fysik är 180 minuter).
Tid för laborationer, muntlig redovisning samt prövningar ligger utanför lektionstid.

Kurser: Sommarskolan anordnar kurser under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig.

Anmälan: Prata med din mentor och/eller studie- och yrkesvägledare.

Sista anmälningsdag 10 maj.

Obs att du som elev själv tar dig till skolan, resorna till/från skolan betalas av eleven själv. Skollunch serveras ej.

Dela: