Till innehåll på sidan

Samarbete

Stockholm Science & Innovation School samarbetar med fem globala företag samt högskola och universitet. Dessa samarbeten är unikt utformade för respektive part och för att tillsammans täcka alla de områden där samarbete gynnar utbildningen.

Expertnärvaro i utbildningen

Experter från samarbetsparterna bidrar med sin spetskompetens och kopplar delar av undervisningen till verkliga fall i syfte att leverera en utbildning kopplad till relevanta delar av arbetslivet. Experternas närvaro i valda kursmoment ger eleverna en bättre förståelse till vad som lärs ut och på vilka sätt kunskapen är viktig i arbetslivet vilket har en motivationshöjande effekt. Samtidigt är experternas närvaro en konkretisering av den röda tråden genom utbildningen som sammankopplar studier på gymnasieskola och högskola med en anställning i näringslivet.

IBMs logotyp
Ericssons logotyp
TATA Consultancy Services logotyp
Intels logotyp
Microsofts logotyp
KTHs logotyp
Stockholms universitets logotyp
Duggas logotyp

 

Inspirationsföreläsningar

Samarbetsparterna bidrar med experter och föreläsare inom överenskommet och för utbildningen relevant område. Dessa experter och föreläsare identifieras i samverkan med lärarna på SSIS. Experten eller föreläsaren kan vara anställd av samarbetsparten eller anlitas utifrån. Föreläsningarna kan hållas med flera parter i syfte att skapa debatt kring det aktuella ämnet.

Case

Samarbetsparterna kan även introducera case som eleverna på skolan sedan arbetar vidare med tillsammans med lärare och ibland fortsatt närvaro av representanter från företag. 

Arbetsplatsbesök

För att kunna erbjuda eleverna som studerar på SSIS erfarenhet av kunskapsutbyte i en realistisk miljö och för att kunna ge lämplig återkoppling till aktuell undervisning skall möjlighet till arbetsplatsbesök ges. I samband med dessa besök får eleverna möjlighet att genomföra studier på några av samarbetsparternas kontor.

Gymnasiearbeten

Gymnasieutbildningen på SSIS avslutas med att eleverna genomför ett gymnasiearbete vars omfattning är 100 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ingår i examensmålen på Teknikprogrammet och är ett bevis på att eleven är förberedd för kommande högskolestudier. Inom gymnasiearbetet arbetar de flesta elever i grupp och ämnena väljs så att de stämmer in med den skolans inriktning mot entreprenöriellt lärande och innovation. Ett samarbete kring uppdrag inom ramen för denna kurs ska inledas där samarbetsparterna tillhandahåller idéer och konkreta förslag på innehåll till elevernas arbete.

Internationella samarbets- och utbytesprojekt

För att ge eleverna en förståelse för en allt mer global arbetsmarknad vill vi kunna erbjuda eleverna internationell samverkan där både kultur- och kunskapsutbyte ingår.

Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte Utvärdering och utvärdering Utvärdering Utvärdering Utvärdering för skolans lärare

Såväl skolans lärare som representanter från samarbetsparterna har mycket att vinna på ett erfarenhetsutbyte. För att skapa rätt förutsättningar för detta anordnas regelbundna möten där dessa grupper möts, lär känna varandra, byter erfarenheter och diskutera aktuella frågor kring utbildning. Diskussioner förs även kring innovationsprocesser och verksamhetsutveckling.

SSIS är en kommunal gymnasieskola och drivs av Stockholms stad. Staden arbetar aktivt med att koppla samman skola och näringsliv. Ingen ekonomisk kompensation förekommer samarbetsparterna emellan.

Dela: