Till innehåll på sidan

Reservantagning för åk1

Nedan beskrivs hur reservantagningen för åk1 sker till SSIS.

Fram till skolstart den 18 augusti sköter den centrala Gymnasieantagningen reservlistorna åt skolorna. Från och med skolstart den 18 augusti och fram till den 31 augusti tar skolan över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer skolan till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se. Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar eleven att förlora erbjudandet om en gymnasieplats som då går till den elev som står på tur.

Observera att om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, kontaktar skolan den elev som står näst på tur osv. En elev som vill försäkra sig om att skolan har alla de kontaktuppgifter som behövs kan skicka ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till ssis@edu.stockholm.se.

Antagning vid en senare tidpunkt

Om det uppstår en ledig plats från och med den 1 september så kontaktar skolan endast de elever som aktivt har meddelat att de fortfarande är intresserade av en plats på skolan. Alla elever som är intresserade plats på skolan, både nya och de som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens reservlista, måste anmäla sig på skolans nya lista genom att e-post till ssis@edu.stockholm.se senast 30/8. Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning, såsom betyg, särskilda skäl, mm. Det är rektorn som beslutar vilka elever på reservlistan som ska tas emot efter den 1 september.

Om  en elev vill finnas med på skolans nya reservlista så e-posta namn, personnummer, kontaktuppgifter, kopia av betyg och vilken skolplacering eleven har för tillfället till ssis@edu.stockholm.se.

Länk till skolans studie- och yrkesvägledare

Dela: