Om skolan

Unik studiemiljö
SSIS erbjuder en modern, högkvalitativ, inbjudande, ifrågasättande och utmanande miljö i moderna lokaler mitt i Kistas högteknologiska IT-park. Under din utbildningstid hos oss kommer du att delta i seminarier och konferenser med våra partnerföretag och högskolor, som Expert Thursdays och mentorskap. Du kommer att befinna dig en högteknologisk miljö som rustar dig väl inför både studier på högskolornas tekniska utbildningar och arbetsmarknaden.

Rustad för att lyckas
Idag handlar lyckade projekt och innovationer i studie- och arbetslivet om bra lagarbete och rätt kunskaper. Med utgångspunkt i dig och dina studier kommer du att träna de roller som ingår i ett uppdrag, både enskilt och tillsammans. När du lämnar skolan efter tre år ska du vara rustad för att lyckas med dina mål.

 

 

Tänk och agera – kontakter och samarbete

Vi eftersträvar en skola där många olika elever skapar dynamik, i både arbetsgrupper och lösningar. SSIS är en naturlig samlingsplats för motiverade elever som är öppna för nya idéer och har modet att våga testa nytt och att våga lyckas. Vi erbjuder dig en nyskapad kreativ miljö med innovativa lösningar där närheten till arbetslivet och högskolor bidrar till att göra dig konkurrenskraftig i ett framtida globalt arbetsliv.

Dela: