Till innehåll på sidan

Varmt välkommen till ett nytt läsår på SSIS

SSIS välkomnar nya och gamla till ett nytt läsår. Vi startar upp ett nytt arbetsår med hopp om det kommer bli mer likt en normal vardag än vad vi hade i slutet av förra läsåret, med anledning av Covid19.

Stadens skolborgarråd har fattat beslutet att vi nu skall planera vår verksamhet så att vi kombinerar undervisning i skolans lokaler med fjärr-/distansundervisning. Riktmärket för detta är att 20% av eleverna studerar hemma. Detta för att minska trängsel i kollektivtrafiken, men effekten blir även att vi minskar trängseln i skolan. Huvuddelen av undervisningen sker dock således i skolans lokaler.

SSIS kommer att starta läsåret med att alla våra åk1-elever är på plats på vanligt sätt medan åk2 och åk3 kommer att arbeta via fjärundervisning vissa dagar i veckan enligt ett schema som lämnas ut till eleverna i samband med läsårsstarten.

Dela: