Sommarskola 2018

Berättigade att söka är SSIS elever i åk 1 och 2:
- elever som har F i en kurs eller riskerar F i en kurs
- elever som saknar en kurs p.g.a. skolbyte eller dylikt

Betygssättning efter en kurs på sommarskolan sker genom prövning där alla delar av kunskapskraven/centrala innehållet prövas.
Dvs laborationer och muntlig del i matematik måste också ingå i prövningen.

Tidpunkt: Undervisningen sker vardagar mellan 08.00  – 15.00 uppdelat i två pass, fm och em. Start måndagen den 18 juni
och avslut den 13 juli.

Lektionstid: Varje vardag á 120 min per kurs. 08:00 - 15:00. Fy1 180 min.

Tid för laborationer och muntlig redovisning i matematik ligger utanför lektionstid.

Stöd: Specialpedagog finns tillgänglig. Språkstöd (Eng, Sve) samt matematikstöd.

Kurser: Vi anordnar kurser under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig.

Kursböcker: Du skall låna lärobok av din hemskola. Lån av lärobok från Thorildsplans gy
kan inte garanteras.

Anmälan: Skickas till ssis@stockholm.se med: Förnamn, Efternamn, Personnr, Klass, E-post, Mobilnr, Kurs (max 2st).

Sista anmälningsdag 18/5

Antagningsbesked: SSIS får besked om antagning och meddelar eleven.

Obs att du som elev själv tar dig till Thorildsplans gymnasium, resorna till/från skolan
betalas av eleven själv. Skollunch serveras EJ.

Dela: