Läsårstider

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

Start åk 1 Onsdag den 15/8 kl. 9.00 i skolans lokaler i NOD huset på plan 4. Under 15-16/8 har ÅK1 två hela introduktionsskoldagar då eleverna är i skolan mellan 9.00 och ca. 15.00.
Viktigt att meddela om du inte kommer till skolstart för annars riskerar du att förlora din studieplats. SSIS har idag ett stort söktryck och vill att så många som möjligt ska få sina val tillgodosedda.
Start åk 2-3 17/8 kl. 9.00
Studiedag: 16/10
Höstlov: (vecka 44) 29/10 - 2/11
Studiedag: 7/11
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2019

Vårterminenens första dag: 9 januari
Sportlov (v.9): 25/2 - 1/3
Påsklov (v.16): 15/4 - 22/4
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 31 maj
Mösspåtagning åk 3 30/4
Studenten åk 3 4/6
Skolavslutning åk 1+2 5/6

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Läsårets börjar den 12–23 augusti
Höstlov (vecka 44)
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (v.9) 24-28 januari
Påsklov (v.15) 6-9 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj
Läsåret slutar: 1–15 juni

Dela: