Läsårstider

Här hittar ni skolans läsårstider för innevarande och kommande läsår.

Läsåret 2020/2021

Hösterminen 2020

Läsårets börjar:

Årskurs 1 tisdag den 18 augusti kl. 9.00 i skolans lokaler i NOD huset på plan 4. Under 18-19/8 har årskurs 1 två hela introduktionsskoldagar då eleverna är i skolan mellan 9.00 och ca. 15.00.
Viktigt att meddela om du inte kommer till skolstart för annars riskerar du att förlora din studieplats då SSIS har ett stort söktryck och vi vill att så många som möjligt ska få sina val tillgodosedda.
Årskurs 2-3 torsdag den 20 augusti kl. 9.00

Höstlov (vecka 44): 26–30 oktober
Höstterminens sista dag: 18 december

Vårterminen 2021

Vårterminens första dag: 7 januari
Sportlov (vecka 9): 1–5 mars
Påsklov (vecka 14): 6–9 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 14 maj
Läsåret slutar den 3-4 juni

Dela: