Till innehåll på sidan

Modersmål

Elever som har goda kunskaper i sitt modersmål (annat än svenska) kan få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse.

Gymnasiestudierna bygger vidare på grundskolans kunskaper och hjälper dig att utveckla dina färdigheter i modersmålet och dess litteratur. Du kan välja att läsa kurser i ditt modersmål oavsett vilken inriktning eller årskurs du går. Viktigt att veta är att modersmålskurser INTE ger meritpoäng. Det finns tre kurser för ämnet modersmål på gymnasiet:

  • Modersmål 1 (100 p)
  • Modersmål 2 (100 p)
  • Aktiv tvåspråkighet (100 p)

Till varje kurs finns ämnesplan för betyg. Undervisningen sker i grupp på någon av gymnasieskolorna i centrala Stockholm, efter ordinarie skoltid (oftast klockan 16-18).

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska eleven:

  • Använda språket hemma dagligen och ha goda kunskaper i språket. Med goda kunskaper menas att du kan tala, läsa och skriva på ditt modersmål.  
  • Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att eleven kontaktar sin mentor på skolan.  Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen. Viktigt är att om man är anmäld så är det CSN-grundande närvaro, det vill säga obligatorisk närvaro på modersmålskurserna.

Dela: