Till innehåll på sidan

Ledighet

Utbildningen förutsätter att elever skall vara närvarande vid skolans undervisning. Ledighet från skolarbetet beviljas individuellt och bara om speciella skäl finns. Är du under 18 år ska vårdnadshavare skicka in ledighetsansökan.

  • Ledighet mellan 1-3 dagar per läsår beviljas av elevens mentor.
  • Längre ledighet beviljas av rektor efter yttrande av mentor och undervisande lärare.
  • Du måste lämna in ansökan minst två veckor i förväg.

Om du beviljas ledighet skall du i förväg och på eget initiativ ta reda på av dina lärare vilka kursmoment som behandlas under frånvaron. Du kan inte begära extra skrivningar eller förhör för prov som eventuellt inträffat under ledigheten.

Ledighet söks via systemet för frånvaroanmälan.

 

 

Dela: