Läsårstider

Här hittar ni skolans läsårstider för innevarande och kommande läsår.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Läsårets börjar:
Åk1 torsdag den 15 augusti kl. 9.00 i skolans lokaler i NOD huset på plan 4. Under 15-16/8 har ÅK1 två hela introduktionsskoldagar då eleverna är i skolan mellan 9.00 och ca. 15.00.
Viktigt att meddela om du inte kommer till skolstart för annars riskerar du att förlora din studieplats då SSIS har ett stort söktryck och vi vill att så många som möjligt ska få sina val tillgodosedda.
Åk2-3 måndag den 19 augusti kl. 9.00

Höstlov (vecka 44)
Terminsavslutning 19 december
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (v.9) 24-28 februari
Påsklov (v.15) 6-9 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj
Läsåret slutar: 4 juni studentavslutning. 5 juni avslutning åk1-2.

Läsåret 2020/2021

Hösterminen 2020

Höstterminens första dag: 18 augusti
Höstlov: 26–30 oktober
Höstterminens sista dag: 18 december

Vårterminen 2021

Vårterminens första dag: 7 januari
Sportlov (vecka 9): 1–5 mars
Påsklov (vecka 14): 6–9 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 14 maj
Läsåret slutar den 3-4 juni

Dela: