Information med anledning av coronavirus (uppd. 30/4-20)

Skolan följer noga utveckling och rekommendationer kring Coronaviruset (covid-19). För närvarande sker undervisning på distans enligt direktiv från Stockholms stad och Folkhälsomyndigheten.

I dagsläget är bedömningen att stadens verksamheter, så även SSIS, ska fortsätta sin verksamhet i vanlig omfattning men via undervisning på distans. Skolan har planerat för detta och har även ytterligare åtgårder som kan vidtas och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Skolan fortsätter sin verksamhet som normalt enligt gällande schema och uppmanar alla att delta i sina studier via fjärrundervisning.

Nu är det viktigt att alla jobbar med sin mentala förberedelse kopplat till ”vad kan jag göra”, vart finns fakta samt uppmana alla att vara källkritiska för att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Läs även inlägget från 19/3 med några allmänna tips nu när vi behöver vara extra noga med vår livsföring.

Vad kan jag göra själv:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet.
 • Hosta i armvecket
 • Undvik att ta i ditt ansikte (men det kommer att vara svårt då människor gör det 2-3000 ggr/dag)
 • Jag har varit i ett riskområde och är orolig - ring 1177
 • Jag känner symptom - ring 1177 och undvik att vara bland folk.
 • Jag känner oro och har funderingar – prata med skolans elevhälsa, med mentor eller någon annan du känner dig trygg med.

Vart kan jag hitta mer information:

 

Uppdatering 30/4-20

Vi vet att i rådande situation är det många av våra elever som önskar att det kunde bli normalt igen, att man kan få gå till skolan som vanligt. Vi får indikationer om att en del tycker det är jobbigt och att det finns oro. På följande länk finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.om https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ungdomar-12-25-ar/  

Återpublicerar några movirande rader med några allmänna tips nu när vi behöver vara extra noga med vår livsföring:

 • Undvik till varje pris ett gradvist förfall. Du vet redan allt det här, ändå är det lätt att trilla dit. Det kommer vara frestande att kolla kattvideor till långt efter midnatt, sova till lunch och drälla runt i pyjamas hela dagen, men det inverkar oerhört negativt på prestationen och ditt välmående. Det brukar heller inte gå över utan bli värre och värre.
 • Undvik också att stressa upp dig och oroa dig över din framtid. Det här löser sig, vi och du har koll på din utbildning. Följ instruktionerna från din mentor, dina lärare och skolans allmänna råd så kommer det bli bra.
 • Lita på oss och dig själv, det här är en kort period av ett alternativt arbetssätt som till och med faktiskt kommer att ge dig viktiga verktyg inför dina framtida högre studier och arbetsliv. 
 • Gå upp på morgonen. Ät frukost, klä på dig. Sätt dig vid en vettig arbetsplats och delta vid lektionsstart.
 • Gå och lägg dig i tid. Stäng av din telefon och lämna den i ett annat rum. Tag med dig en bok i sängen istället. 
 • Gör ett schema över din arbetstid, och håll det. Plugga när du ska, gör sedan något annat. Det är lika viktigt att träna, läsa en bok, bada badkar, umgås med familjen och prata med dina kompisar. De flesta kommer tycka att det är tråkigt och instängt att vara hemma efter några dagar, det är extremt viktigt att hålla humöret uppe och vårda din långsiktiga prestationsförmåga. Det gör du genom att plugga på bestämda tider, och att hitta meningsfulla aktiviteter på resterande tid.
 • Var snäll mot ditt framtida jag. Se dig i spegeln och låtsas att den du ser är dig själv om ett halvår. Ge den personen förutsättningar att leva ett bra liv där och då, genom att plugga och ta hand om dig själv nu.

Uppdatering 20/4-20

Ett fåtal elever/vårdnadshavare har haft frågor om att SSIS tar in ett begränsat antal elever till skolan för vissa utvalda aktiviteter som exempelvis laborationer och prov. Det är nödvändigt för lärare att kunna spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid kursens slut mot ett betyg. I olika kurser finns det många olika sätta för lärare att bedöma elevers kunskaper. Olika typer av kunskapsinhämtning har även olika krav, tar olika lång tid att genomföra och har olika syften. I denna situation med undervisning på distans, som SSIS har nu, behöver lärare flera olika sätt att få allsidig information om vad en elev gör, kan, utvecklar och har behov av. En del i detta är ibland att elever har prov i skolan i begränsad omfattning.  

Vi är fullt medvetna att det finns oro och åsikter om att komma till skolan. Samtidigt som vi i skolan har ett uppdrag att ge våra elever en utbildning som ger dem möjligheter i framtiden. Med sina kunskaper/betyg ska de "konkurrera" med andra människor från andra år (utan Covid-19) på universitet, högskolor och arbetsmarknad samt att eleverna ska ha en dräglig studiemöjlighet. Vi vill även ge våra elevers drömmar och framtidsidéer möjlighet att lyfta.

När vi har elever som kommer till skolan så agerar vi enligt följande:

 • Endast en klass i skolan i taget på förmiddag respektive eftermiddag.
 • Eleverna släpps in i en viss del avgränsad del av skolan (ingång 6C och 1). Sedan befinner de sig i den halvan av skolan.
 • Vi möter upp dem där de kommer in, hejar och påminner om/ser till att de går och tvättar händerna det första de gör. Det är också ett sätt att snabbt screena eleverna, man kommer till skolan om man är frisk. Skulle vi vara osäkra så ber vi eleven vända utan att interagera med oss. Vår erfarenhet är att eleverna är mycket bra och ansvarsfulla, de som är krassliga eller har symtom stannar hemma.
 • Prov skrivs i Arkaden, vår aula, och vi placerar eleverna enskilt vid utspridda bord med mycket avstånd till nästa bord.
 • Alla elever som är i skolan har möjlighet att äta skollunch. Eatery har portionsservering och tydliga sätt att hålla avstånd. Gott om plats att sitta avskilt.
 • När vi är klara lämnar eleverna skolan men de elever som vill vara kvar resten av den för/eftermiddagen för att exempelvis delta i nästa lektion får göra det. Detta då det kan vara svårt att hinna åka hem innan nästa lektionspass börjar.
 • Alla uppmanas att åka hem direkt.

Alla som kommer till skolan ska vara friska och följa de råd som finns på skolans webbplats https://stockholmscienceandinnovationschool.stockholm.se/  Skolan upplever att vi följer intentionerna från Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad då vi kraftigt utökat fjärrundervisningen och i mycket begränsad omfattning tar in ett begränsat antal elever till skolan. Men kom ihåg: Det är alltid ni där hemma som tar beslut om vad som kan ske då ni har bäst vetskap om era förhållanden.

Hoppas det här har gett lite mer information kring hur vi tänker och organiserar inför att en klass kommer in tillfälligt.

Vänliga hälsningar

Patrick Vestberg
Rektor”

Uppdatering 14/4-20

Student 2020:

Att Covid-19 kommer att påverka avslutning och student är nu helt klart. Dock har vi på skolan ännu inte helt bestämt hur vi ska lösa det här på SSIS. Skolan har ett utkast/idé som ligger i linje med de direktiv som Stockholms stad givit men också ger åk3:orna ett fint avslut. Vi kommer att behålla det ursprungliga datumet torsdag 4/6 men gällande tid och sätt så återkommer vi med mer information längre fram.

Vi kommer att behålla det ursprungliga datumet torsdag 4/6 men gällande tid och sätt så återkommer vi med mer information längre fram. Det som är klart så här långt är att det är möjligt att ha utspring från skolan om det kan genomföras utan närvarande familj/vänner samt om klasserna springer ut vid olika tillfällen. Vi tittar på möjligheten att låta en klass i taget "springa ut" och streama det så att alla som vill kan delta på distans. Då kommer vi även att kunna ge eleverna sina betyg i handen.

Uppdatering 14/4-20

Kunskapsmätning sker på flera olika sätt. Ett av sätten är att elever kallas in till skolan för enstaka tillfällen, exempelvis för prov. Vi dessa tillfällen kommer ett begränsat antal elever kallas in. Elever som är friska ska delta i dessa  Eleverna som är i skolan får så klart äta lunch i här som vanligt.

Etiskt dilemma: Vi är fullt medvetna att det finns oro och åsikter om att komma till skolan. Samtidigt som att vi i skolan har ett uppdrag att ge våra elever en utbildning som ger dem möjligheter i framtiden. Med sina kunskaper/betyg ska de "konkurrera" med andra människor från andra år (utan Covid-19) på universitet , högskolor och arbetsmarknad samt att de ska ha en dräglig studiemöjlighet. Vi vill även ge våra elevers drömmar och framtidsidéer möjlighet att lyfta. Skolan upplever att vi följer intentionerna från Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad då vi kraftigt utökat fjärrundervisningen och i mycket begränsad omfattning tar in ett begränsat antal elever till skolan. Men kom ihåg: Det är alltid ni där hemma som tar beslut om vad som ska ske då ni har bäst vetskap om era förhållanden.

Alla personal finns på SSIS i skolan och vi känner oss trygga. Skolan är en trygg plats och vi har ett bra "skalskydd" med att alla tvättar händer direkt, håller avstånd och reagerar på symptom. Vi ser att alla, både elever och personal, är ansvarfulla och tar bra ansvar. Blir man kallad att komma till skolan och vill tidigare, för att man får skjuts eller annat skäl går det bra.

Uppdatering 24/3-20

Skolverket har ställt in alla nationella prov under våren. Detta gäller alla kurser som skulle haft detta på SSIS.För vissa kommer detta att knappt märkas men för andra blir det viss förändring. Respektive lärare/ämne kommer att bestämma hur de ska göra för att bedömma elevernas kunskaper samt kommmer att förmedla detta till eleverna. Det finns mänger med sätt där vi på skolan kan säkerställa att elevernas kunskaper mäts och värderas på ett rättssäkert sätt under nuvarande studiesituation. Vi på skolan känner oss trygga i att tillsammans har vi och du koll på din utbildning. Följ instruktionerna från din mentor, dina lärare och skolans allmänna råd så kommer det bli bra.  

Uppdatering 23/3-20

Efter några dagar med undervisning på distans, eller fjärrundervisning som är det vi gör, så ser vi att det mesta fungerar bra, att det vi kommer att bli bättre och säkrare samt SSIS personal är fantastiskt hängivna och fokuserade för elevernas bästa.

 • Vi ser en bra närvaro, faktiskt lite bättre än vanligt.
 • Eleverna är underbara och hjälper verkligen till.
 • Vi får bra återkoppling som gör att SSIS kan förbättra sig.
 • SSIS har minst tre olika möjligheter till undervisning på distans vilket gör att vi når ut.

Vi på SSIS hoppas att alla fortsätter vara lösningsfokuserade, tar fram det allar bästa "jaget" som bidrar en själv och de runt mig.

Uppdatering 19/3-20

Nu är SSIS undervisning på distans igång och allt fungerar mycket bra. Vi lärde oss otroligt mycket från vårt fullskaletest i måndags. Vi har fått mycket bra återkoppling från er elever och vårdnashavare, inte minst fina lovord. Det finns fortfarande "fickor" av problem som vi kommer att lösa men lite senare. 

Tänk på följande:

 • Du måste fortsätta att studera på heltid, för att inte din gymnasieexamen skall försenas. Vår absoluta målsättning är att inte behöva skjuta upp en enda examen på grund av detta, utan att du skall hinna med din skolgång och ta studenten precis som planerat. Oavsett vilken årskurs du går i. Men då krävs att du lägger tillräklig tid varje vecka på dina studier.
 • Du förväntas delta och vara aktiv under lektionstid, enligt ordinarie schema. Det är lektioner som vanligt men på distans. Mycket av uppgifterna kommer att kunna genomföras när som helst på dygnet, men lärarna har lektioner live  precis som vanligt.
 • Skolan är tills vidare öppen om du behöver hämta skolmatriel. Här finns teknisk support på plats om du får problem med din dator.
 • Bara elever som fått tillstånd att vara i skolan kan vara här, detta då vi ska följa den intention som folkhälsomyndigheten givit att gymnasielever ska vara hemma och delta i skola digitalt. 
 • Elevhälsoteamet kan nås via mail och telefon under ordinarie arbetstid, deras kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Några allmänna tips nu när vi behöver vara extra noga med vår livsföring:

 • Undvik till varje pris ett gradvist förfall. Du vet redan allt det här, ändå är det lätt att trilla dit. Det kommer vara frestande att kolla kattvideor till långt efter midnatt, sova till lunch och drälla runt i pyjamas hela dagen, men det inverkar oerhört negativt på prestationen och ditt välmående. Det brukar heller inte gå över utan bli värre och värre.
 • Undvik också att stressa upp dig och oroa dig över din framtid. Det här löser sig, vi och du har koll på din utbildning. Följ instruktionerna från din mentor, dina lärare och skolans allmänna råd så kommer det bli bra.
 • Lita på oss och dig själv, det här är en kort period av ett alternativt arbetssätt som till och med faktiskt kommer att ge dig viktiga verktyg inför dina framtida högre studier och arbetsliv. 
 • Gå upp på morgonen. Ät frukost, klä på dig. Sätt dig vid en vettig arbetsplats och delta vid lektionsstart.
 • Gå och lägg dig i tid. Stäng av din telefon och lämna den i ett annat rum. Tag med dig en bok i sängen istället. 
 • Gör ett schema över din arbetstid, och håll det. Plugga när du ska, gör sedan något annat. Det är lika viktigt att träna, läsa en bok, bada badkar, umgås med familjen och prata med dina kompisar. De flesta kommer tycka att det är tråkigt och instängt att vara hemma efter några dagar, det är extremt viktigt att hålla humöret uppe och vårda din långsiktiga prestationsförmåga. Det gör du genom att plugga på bestämda tider, och att hitta meningsfulla aktiviteter på resterande tid.
 • Var snäll mot ditt framtida jag. Se dig i spegeln och låtsas att den du ser är dig själv om ett halvår. Ge den personen förutsättningar att leva ett bra liv där och då, genom att plugga och ta hand om dig själv nu.

Uppdatering 17/3-20

Med anledning av rekommendationen från statsminister och utbildningsminister att "från och med imorgon onsdag kommer alla  Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att rekommenderas att gå över till distansundervisning" så kommer SSIS att erbjuda undervisning på distans. Det är viktigt att understryka att vi inte stänger skolan utan bedriver undervisningen på annat sätt. Skolorna är öppna med lärare och övrig personal på plats. Det finnas möjligheter för de elever som exempelvis har problem med tekniken, att komma till skolan.

Bra är att SSIS genomförde ett fullskaligt test med undervisning på distans i måndags som fungerade bra. SSIS är bra rustat och kör igång detta direkt.

Uppdatering 16/3-20

Bandbreddsproblem hos leverantörer ger problem med access för flera lärare och elever. Detta jobbas det med och vi hoppas att det kommer att bli bättre under dagen. Det är en extrem situation när stora elar av landet och världen går över till digitala resurser och det tar tid att skala upp och desutom göra det rätt. Bra att veta är att skolans nätverk fungerar toppen :-) Mer information kommer så fort vi vet ...

Skola som vanligt i lokalerna från tisdag 17 mars kl. 9.00, precis som normalt.

Uppdatering 13/3-20

måndag den 16 mars genomför SSIS ett fullskaligt undervisning på distans. All undervisning görs via ”Big Blue Button” i skolans lärplattform samt med andra digitala verktyg som stöd eller reserv. All personal samlas i skolan och elever ser till att de finns tillgängliga digitalt och uppkopplade. Om elev har svårt med uppkoppling får man gärna vara i skolan. Detta kommer att vara första gången som SSIS genomför något liknande. Vi har provat i mindre omfattning och tagit lärdom från det. Skolan har erfarenheter från deltagande i undervisning på distans sprojekt samt personal som undervisat i dessa miljöer tidigare. Ett av målen med detta är att vi kan träna och kunskapa tillsammans samt att alla är förberedda ifall det blir aktuellt att använda längre fram. Det blir absolut så att vi kommer att få förändra delar i var och ens undervisning så den anpassas till förutsättningarna. Det råder heller ingen tvekan om att allt inte kommer att fungera perfekt men det är precis vad detta är till för, att vi ska bli bättre, tryggare och mer medvetna. All personal kommer att vara på skolan precis som vanligt. Medelande ska ha gått hem till samtliga elever och vårdnadshavare.

Detta innebär att skolan kommer fortsätta som vanligt i lokalerna på tisdag 17 mars från 9.00, precis som normalt.

Uppdatering 12/3-20

Skolan har infört ett omdelbart stopp för fysiska utvecklingssamtal med vårdnadshavare i skolans lokaler. Alla inbokade möten kvarstår och kommer att ersättas av digitala motsvarigheter. Varje mentor kommer att kontakta alla som berörs. I de fall det bara är elev och mentor som deltar så kommer självklart dessa att hållas i skolans lokaler (då eleverna är i skolan redan).

Skolan har föreberett för studier i "på distans" i fall detta skulle bli aktuellt. Alla klasser kommer att testa systemet för att vet hur man går till väga. Där vi redan prövat har det fungerat mycket bra.

Med anledning av den folhälsomyndighetens upptrappade bedömning av läget i Stockholmsregionen kommer alla skolor skärpa uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion.  Alla som är friska ska gå i skolan precis som normalt. 

Uppdatering 11/3-20

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög. Stockholms stad och SSIS följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom på luftvägsinfektion att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Det finns ingen anledning att stanna hemma om du är frisk då ska du gå till skolan.

Uppdatering 8/3-20

Skolan är öppen och har verksamhet som vanligt. Kom ihåg, tvätta händerna här en liten film om att tvätta händerna från WHO (extern länk)

Uppdatering 4/3-20

Enligt nyheter så är Cov-19 virus bekräftat hos en student som går på DSV (datasystemvetenskap på Stockholms universitet) som har sina lokaler i NOD huset, samma som SSIS. Studenten har inte vistats i NOD sedan symptom uppstod. Enligt Smittsskydd Stockholm så är smittspårning inledd men man har inte haft anledning att kalla in varken studenter eller personal på DSV.

Källor:

För SSIS del så fortsätter vi skolans verksamhet. Den information och det beteende som skolan uppmanat till har tagits emot bra och eleverna visar god hänsyn mot sig själva och varandra. 

Dela: