Till innehåll på sidan

Idé och vision

Utbildningen ska bedrivas i en högteknologisk miljö och ska leda till att avgångseleverna får attraktiva anställningsmöjligheter samt att de är väl rustade inför vidare studier på högskolor.

För att kunna nå vår målsättning, så bör utbildningen innehålla följande komponenter:

Långsiktigt och nära samarbete med globala företag som bidrar med expertkompetens, mentorstid samt verksamhetsanknuten utbildning lokalt och utomlands.

Långsiktigt och nära samarbete med KTH och SU både när det gäller kursernas utformning och den verksamhetsanknutna delen av utbildningen.

En banbrytande och modern lärandemiljö som följer den biologiska modellen för lärande – lärandemiljön innehåller följande fyra distinkta fysiska avgränsningar: The Campfire, The Watering Hole, The Cave och The Mountaintop (Thornburg, D. Campfires in Cyberspace, 1999).

Lärare, elever och våra samarbetspartners är delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur – ämnesövergripande projekt blandas med traditionell undervisning.

Tydligt, demokratiskt och kraftfullt ledarskap från rektors sida som inriktas på skolans kunskapsmål.

Eleverna har tillgång till attraktiv modern teknologi som utvecklar deras kreativitet.

Eleverna får möta experter inom forskning och näringsliv samt har mentorer från dessa.

Eleverna får global förståelse studier och företag samt driva egna projekt och träna projektroller med handledning från skola och partners.

Att skapa en skola som har ambitionen att ligga längst fram inom 1:1-skolorna. Det ska leda till att utbildningen blir en referensutbildning som i sin tur kan stödja kommande 1:1-implementeringar i hela staden.

Att som skola sätta höga mål som öppen, inbjudande, ifrågasättande och utmanande – som ett led i detta ordnar skolan seminarier och konferenser och eleverna bloggar, twittrar och publicerar sina resultat.

Vår förhoppning är att Stockholm Science & Innovation School kommer att bli en naturlig samlingsplats för ambitiösa och kunniga lärare samt andra experter som vill vara en del av och kompetensutveckla sig i Kistas högteknologiska miljö.

Dela: