Till innehåll på sidan

Idé och vision

Utbildningen ska bedrivas i en högteknologisk miljö och ska leda till att avgångseleverna får attraktiva anställningsmöjligheter samt att de är väl rustade inför vidare studier på högskolor.

När Stockholm Science & Innovation School startades år 2013 utgick den från följande grundidéer:

  • Långsiktigt och nära samarbete med globala företag som bidrar med expertkompetens, mentorstid samt verksamhetsanknuten utbildning lokalt och utomlands.
  • Långsiktigt och nära samarbete med KTH och SU både när det gäller kursernas utformning och den verksamhetsanknutna delen av utbildningen.
  • En banbrytande och modern lärandemiljö som följer den biologiska modellen för lärande – lärandemiljön innehåller följande fyra distinkta fysiska avgränsningar: The Campfire, The Watering Hole, The Cave och The Mountaintop (Thornburg, D. Campfires in Cyberspace, 1999).
  • Lärare, elever och våra samarbetspartners är delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur – ämnesövergripande projekt blandas med traditionell undervisning.
  • Tydligt, demokratiskt och kraftfullt ledarskap från rektors sida som inriktas på skolans kunskapsmål.
  • Eleverna har tillgång till attraktiv modern teknologi som utvecklar deras kreativitet.
  • Eleverna får möta experter inom forskning och näringsliv samt har mentorer från dessa.
  • Eleverna får global förståelse studier och företag samt driva egna projekt och träna projektroller med handledning från skola och partners.
  • Att skapa en skola som har ambitionen att ligga längst fram inom 1:1-skolorna. Det ska leda till att utbildningen blir en referensutbildning som i sin tur kan stödja kommande 1:1-implementeringar i hela staden.
  • Att som skola sätta höga mål som öppen, inbjudande, ifrågasättande och utmanande – som ett led i detta ordnar skolan seminarier och konferenser och eleverna bloggar, twittrar och publicerar sina resultat.

Vår förhoppning är att Stockholm Science & Innovation School kommer att förbli en naturlig samlingsplats för ambitiösa och kunniga lärare samt andra experter som vill vara en del av och kompetensutveckla sig i Kistas högteknologiska miljö.

Dela: