Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Går du på gymnasiet ska du delta i den utbildning som du antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.

Det är närvaroplikt i gymnasieskolan. Det innebär att du ska vara närvarande på lektioner och andra aktiviteter som ingår i utbildningen. Frånvaro registreras för varje lektion. Skolan följer upp din sammanlagda frånvaro. 

Anmäl din frånvaro

Din vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. När du fyllt 18 år anmäler du själv frånvaron. Du ska anmäla din frånvaro vid varje tillfälle.

Hur mycket du är frånvarande är offentliga uppgifter. Vem som helst kan därför kontakta skolan för att få reda på uppgifter om frånvaron.

Är du borta från skolan utan att ha anmält frånvaro eller fått ledigt räknas det som ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro visas i ditt betyg.

Du eller din vårdnadshavare anmäler din frånvaro i Skolplattformen.

Skolplattformen i gymnasieskolan >

Hög frånvaro påverkar studiebidraget

Skolorna ska, enligt lag, rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN kan stoppa utbetalningen av ditt studiebidrag om du har hög ogiltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet, CSN:s webbplats >

Frågor eller funderingar

Kontakta din mentor för att komplettera uppgifter såsom exempelvis aktuellt mobilnummer.

Dela: