Frånvaroanmälan

Besök frånvarosystemet (http://franvaro.ssis.nu). Sedan loggar ni in via Bankid.

Skolans (och Stockholms utbildningsförvaltnings) frånvarosystem finns inne i Stockholms stads portal och inloggning (kallas skolplattformen). Därav används nu BankID som inloggningsmetod. Mer information om BankID https://www.bankid.com/ Bra i detta system är att ledighet anmäls frånvarosystemet.

Hur kommer jag in i Frånvarosystemet som vårdnadshavare?

Besök frånvarosystemet (http://franvaro.ssis.nu). Sedan loggar ni in via Bankid.

Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare?

Vårdnadshavare anmäler sitt barns frånvaro via WEBB eller via APP (Android och iOS).

WEBB

  • Klicka på Anmäl frånvaro på skolan webbplats.
  • Välj vilket barn det gäller
  • Klicka på Ny Frånvaroanmälan
  • Välj anledning
  • Välj tid och datum och klicka på spara

APP

  • Ladda hem appen ”Anmäl Frånvaro Stockholm”
  • För att appen ska fungera krävs det att skolan har vårdnadshavares mobilnummer registrerat. Detta för att säkerställa att anmälan görs av behörig mobiltelefon. (Om APPen inte fungerar så är det kanske för att skolan har gammalt eller felaktigt mobilnummer registrerat.)

Hur anmäler jag min Frånvaro som myndigelev?

Som elev kommer du in i frånvarosystemet via din vanliga Stockholms stads inloggning (ex ab12345 + lösenord). Anmäler gör du på samma sätt som vårdnadshavare, se ovan.

Hur ser jag min Frånvaro som elev?

Som elev kommer du in i frånvarosystemet via din vanliga Stockholms stads inloggning (ex ab12345 + lösenord). Där ser du även din frånvaro

Varför ändrar skolan system nu?

BankID är en säkrare metod för inloggning och i samband med detta har även utbildningsförvaltningen lagt till tjänsten ledighetsansökan för att förenkla processen för elever och vårdnadshavare. Detta system gör det enklare att säkerställa den anmälda frånvaron är gjord av en behörig person.

När börjar detta gälla

Skolan byter systemet från och med måndag den 23 april 2018.

Frågor eller funderingar

Kontakta elevens mentor via epost för att komplettera uppgifter såsom exempelvis aktuellt mobilnummer.

Informationsblad skickas ut via epost till både elever och vårdnadshavare samt att alla elever får information om detta i skolan. Information lämnas även ut via skolans webbplats och via skolans sociala medier.

Dela: