Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Skolans (och Stockholms utbildningsförvaltnings) frånvarosystem finns inne i Stockholms stads portal och inloggning (kallas skolplattformen). Där används BankID som inloggningsmetod.

Hur kommer jag in i Frånvarosystemet som vårdnadshavare?

Besök frånvarosystemet (http://franvaro.ssis.nu). Sedan loggar ni in via Bankid.

Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare?

Vårdnadshavare anmäler sitt barns frånvaro via WEBB eller via APP (Android och iOS).

WEBB

  • Klicka på Anmäl frånvaro på skolan webbplats.
  • Välj vilket barn det gäller
  • Klicka på Ny Frånvaroanmälan
  • Välj anledning
  • Välj tid och datum och klicka på spara

APP

  • Ladda hem appen ”Anmäl Frånvaro Stockholm”
  • För att appen ska fungera krävs det att skolan har vårdnadshavares mobilnummer registrerat. Detta för att säkerställa att anmälan görs av behörig mobiltelefon. (Om APPen inte fungerar så är det kanske för att skolan har gammalt eller felaktigt mobilnummer registrerat.)

Hur anmäler jag min Frånvaro som myndigelev?

Som elev kommer du in i frånvarosystemet via din vanliga Stockholms stads inloggning (ex ab12345 + lösenord). Anmäler gör du på samma sätt som vårdnadshavare, se ovan.

Hur ser jag min Frånvaro som elev?

Som elev kommer du in i frånvarosystemet via din vanliga Stockholms stads inloggning (ex ab12345 + lösenord). Där ser du även din frånvaro.

Frågor eller funderingar

Kontakta elevens mentor via epost för att komplettera uppgifter såsom exempelvis aktuellt mobilnummer.

Dela: