Föräldraråd

På SSIS finns ett föräldraråd för samarbetet mellan skola och hem. Föräldrarådet är ett forum där man kan komma med ideér om vad som kan skapa goda förutsättningar för skolans utveckling. Det ska verka för hela verksamheten och det diskuteras inga enskilda ärenden. Att engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick skolans verksamhet.

Vad tas upp från skolans sida?

På föräldrarådet informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten.

Finns det några krav?

Föräldrarådet är rådgivande. Det finns inga krav på för- eller efterarbete eller särskilda kunskaper för att vara med. Att vara intresserad, nyfiken och kanske ha ett allmänt intresse för skola räcker.

Hur kommer jag med?

Ni som är intresserade kontaktar skolan via e-post ssis@stockholm.se så kommer rektor att sammankalla alla intresserade till nästa möte.

Dela: