Skolstart

Antal: 1

  • Läsårstider

    Läsåret 2016/2017

    Höstterminen 2016

    Start åk 1 15/8 kl. 9.00 i skolans lokaler i NOD huset på plan 4. Under 15-16/8 har ÅK1 två hela introduktionsskoldagar då eleverna är i skolan mellan 9.00 och ca. 15.00.

    Kategorier: