Välkommen till SSIS :-)

FLASH: SSIS utökar med inriktningen Teknikvetenskap inför skolstart 2017
En gymnasieutbildning i världsklass som bedrivs i samverkan med strategiskt utvalda globala företag samt KTH och Stockholms universitet – eleverna utvecklar ett entreprenöriellt perspektiv på lärande och är vid avslutad gymnasiegång väl rustade inför vidare studier på universitet och högskola.

SSIS erbjuder motiverade elever från hela storstockholm en banbrytande gymnasieutbildning. Utbildningen ska förbereda eleverna för studier på tekniska utbildningar och rusta dem för anställningar på högteknologiska företag i området. Som ett led i detta så arrangeras utbildningen i samarbete med utvalda partners från näringslivet:

I undervisningen finns kontinuerlig expertnärvaro från näringslivet, vetenskapligt förankrad pedagogik, arbetsplatsbesök och verklighetsanknutna projekt i samverkan med näringslivet. SSIS är en kommunal gymnasieskola med fokus på vetenskap, entreprenörskap och innovation. Vi har nu startat i våra permanenta lokaler i NOD-huset.

Aktuellt

Välkommen till SSIS :-)

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

CSN info

Den första utbetalningen av studiebidraget kommer den 30 september, men de som fyller 16 år under juli-december får sin utbetalning enligt följande:

  • Fyller 16år Juli-Sept får utbetalning i Okt
  • Fyller 16år Okt-Dec får utbetalning i Dec

Fram till första utbetalningen från CSN får den studerande vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan. Läs mer på CSN.se

Nobel Laureate Prof. Kosterlitz

För dig som vill se och höra Nobel Laureate Prof. Kosterlitz besök till SSIS. Följ länken till SSIS Youtubekanal så får ni uppleva hela besöket https://www.youtube.com/watch?v=SqWzBiS5W3

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Information

Välkommen till SSIS :-)

Studentavslutning för åk 3 den 7/6

Start på skolan kl 08.00
Utspring 12.15

Mer information kommer.

Info om mässlingen

Med anledning av pågående mässlingsutbrott i Stockholm bifogas ett >informationsblad< från skolhälsovården.

Muller på NOD

Det pågår sprängning av tunnelbygge under NOD huset som ger upphov till smattrande muller vid då och då. Inget att vara orolig för men det kan ändå kännas obehagligt. Stockholm Vatten har en sms-tjänst dit man kan anmäla sig för att få sms innan de spränger. Anmäl på webblänken nedan och skriv in din mobilnummer i rutan längst ner på sidan. http://www.stockholmvatten.se/aktuellt/nyheter-och-press/nyheter/nyhetss...

SSIS utökar

till skolstart 2017. Nu har vi följande:

  • TE Informations- och medieteknik (64 platser)
  • TE Teknikvetenskap (64 platser)

Kvitto på frånvaroanmälan

Vid alla frånvaroanmälan så skickas det ut en notifiering. Detta ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro. Anledning är att undvika en möjlighet till missbruk av telefoni- eller webbtjänsten av elever samt att säkerställa att vårdnadshavare har kännedom om alla frånvaro.

Film om SSIS

Att utbilda innovatörer - se filmen om SSIS som Pedagog Stockholm har gjort. Här får du möta elever och personal som beskriver sitt engagemang. Du får höra och se hur SSIS jobbar med näringsliv och IT-pedagogik för att skapa en skola som ger för framtiden.

Att utbilda innovatörer

SSIS webbplatser

Nyheter

Välkommen till SSIS :-)