Välkommen till SSIS :-)

En gymnasieutbildning i världsklass som bedrivs i samverkan med strategiskt utvalda globala företag samt KTH och Stockholms universitet – eleverna utvecklar ett entreprenöriellt perspektiv på lärande och är vid avslutad gymnasiegång väl rustade inför vidare studier på universitet och högskola.

SSIS erbjuder motiverade elever från hela storstockholm en banbrytande gymnasieutbildning. Utbildningen ska förbereda eleverna för studier på tekniska utbildningar och rusta dem för anställningar på högteknologiska företag i området. Som ett led i detta så arrangeras utbildningen i samarbete med utvalda partners från näringslivet:

I undervisningen finns kontinuerlig expertnärvaro från näringslivet, vetenskapligt förankrad pedagogik, arbetsplatsbesök och verklighetsanknutna projekt i samverkan med näringslivet. SSIS är en kommunal gymnasieskola med fokus på vetenskap, entreprenörskap och innovation. Vi har nu startat i våra permanenta lokaler i NOD-huset.

Aktuellt

Välkommen till SSIS :-)

Skolstart 2016

Välkomna till skolstart 2016 på SSIS.

Åk 1 börjar måndag den 15 augusti kl. 9.00. OBS viktigt att man kommer på uppropet eller meddelar ev frånvaro till skolan annars går platsen vidare till annan elev i reservlistan.

Åk 2 & 3 börjar onsdag den 17 augusti kl. 9.00

Samarbete med företag

Vi har skrivit det förr :-) Samarbete med företag och högre utbildning skapar inspiration, motivation och spets. Läs mer SSIS och våra samarbeten på svenskt näringsliv.

Open Stockholm - Innovation

Använd öppen data för att utveckla innovativa och digitala lösningar för ett sammanhållet & hållbart Stockholm. Stockholm ska bli världens smartaste stad! Nu bjuds innovatörer, startups, entreprenörer, studenter, boende i Stockholm, besökare i Stockholm och andra in till den internationella tävlingen Open Stockholm Award 2016. Läs mer på: https://www.openstockholmaward.se

Toppenresultat för SSIS

Resultaten från skolinspektionens skolenkät som görs på alla skolor i Sverige har presenterats och SSIS får toppenresultat. Vi ligger i topp på samtliga frågor. Detta är vi otroligt stolta över, att våra elever tycker trivs i skolan och känner sig delaktiga. Här kan ni hitta rapporten online på SIRIS (Skolverkets databas).

Information

Välkommen till SSIS :-)

Studenten 2016

blev en härlig tillställning med studentfrukost, tal, stipendier och massor av skratt. Utspringet kulminerade i kramar och gratulationer från alla föräldrar, släkt och vänner. Sedan bar det av med studentflaksdunka-dunka ;-)
 

Kvitto på frånvaroanmälan via telefon

Vid alla frånvaroanmälan via telefon så skickas det ut en notifiering. Detta ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro. Anledning är att undvika en möjlighet till missbruk av telefonitjänsten av elever samt att säkerställa att vårdnadshavare har kännedom.

Film om SSIS

Att utbilda innovatörer - se filmen om SSIS som Pedagog Stockholm har gjort. Här får du möta elever och personal som beskriver sitt engagemang. Du får höra och se hur SSIS jobbar med näringsliv och IT-pedagogik för att skapa en skola som ger för framtiden.

Att utbilda innovatörer

SSIS webbplatser

Nyheter

Välkommen till SSIS :-)